Mokytojai


ŽimantėDailės studijos vadovė – dailininkė Žimantė Žindulienė.

 

Žimantė yra Estijos dailės akademijos ir Paryžiaus tarptautinio menų centro auklėtinė, Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narė, daugiau kaip dešimtmetį dirba pedagoginį darbą su vaikais. Dailininkės tikslas – supažindinti vaikus su Lietuvos ir pasaulio meno palikimu, etninių vertybių svarba. Žimantės pamokose vaikai tapo, piešia, kuria koliažus ir kt. Jie yra supažindinami su įvairiomis dailės technikomis, kompozicijos pradmenimis. Dailininkė lavina jų estetinį skonį, žadina vaizduotę ir fantaziją. Ugdo kantrybę, kruopštumą, užbaigiant ir eksponuojant kūrinį. Stiprina ugdytinių pasitikėjimą savo jėgomis. Čia vaikai išmoksta pajusti kūrybinės minties svarbą.

Žimantės auklėtiniai nuolat dalyvauja ir laimi įvairiose Vilniaus miesto ir respublikinėse parodose, konkursuose. Dažnai yra rengiamos studijos vaikų kūrybos parodos įvairiose Vilniaus miesto viešosiose erdvėse. Nuolat rengiamos parodos Vilniaus miesto vaikų bibliotekoje „Saulutė“ ir kitur. Dailininkė Žimantė yra respublikinio piešinių konkurso vaikams ir moksleiviams „Apšerkšniję mūsų žiemos“ idėjos autorė, organizatorė. 2013 m. dirbo LRT ir vaikų bibliotekos „Saulutė“ projekte. Kūrybiškai dirba su vaikais įvairiose vaikų vasaros dienos stovyklose.

Pati dailininkė dirba kūrybinį darbą, dalyvauja parodose ir simpoziumuose Lietuvoje ir pasaulyje. Yra pelniusi apdovanojimų. 1999 m. surengė personalinę parodą.

 

 

Mokytojai:

Menininkė Darja Taškinova baigė dailės edukologijos studijas Lietuvos edukologijos universitete, pagal studentų mainų programą studijavo Suomijoje, Helsinkio dailės ir dizaino universitete. Darjai kūryba iš karoliukų visada yra kaip žaidimas, nes vaikai (suaugusieji – taip pat) bendraujant ir žaidžiant geriau įsisavina informaciją ir įvaldo įvairias technikas, ilgiau prisimena tai, ko išmoko. Šiuo metu Darjos hobis – papuošalų kūrimas ir noras savo žiniomis pasidalinti su kitais.

Savo rankomis pagamintas papuošalas yra unikalus ir daug mielesnis negu nupirktas parduotuvėje, nes jį kuriame ir gaminame su didele meile ir kantrybe.

 

Dailininkė Natalja Taškinova yra baigusi Estijos valstybinę dailės akademiją Taline. Pedagoginio darbo stažas 15 metų mokykloje su sustiprinta daile.

Dailininkė į vaiką žvelgia kaip į kūrėją, skatina jo kūrybines galias, individualius gebėjimus. Dailininkės vadovaujami vaikai lipdo įvairius žavius gyvūnėlius, linksmas sraiges, puodelius ir kt.

Į vaiką ji žvelgia kaip į kūrėją, skatina jo kūrybines galias, individualius gebėjimus. Dailininkės vadovaujami vaikai lipdo įvairius žavius gyvūnėlius, linksmas sraiges, puodelius ir kt.

Veikia ir dailininkės Nataljos vadovaujama keramikos lipdymo grupė rusakalbiams vaikams.

Šioje studijoje vaikai mokosi rusų ir lietuvių tautodailės ornamentikos, dekoravimo būdų, yra supažindinami su rusų liaudies kūrybos tradicijomis, šventėmis, kultūra, papročiais, folkloru. Belipdydami vaikai ir studijos vadovė kalbasi apie rusų, lietuvių ir kitų tautų papročius, kultūrą. Susipažįsta su etninėmis rusų tautos šventėmis ir tradicijomis. Ši studija skirta 3–5 m. ir 6–8 metų amžiaus vaikams.

Dailininkė veda ir dailės pamokas studijoje mažiesiems vaikučiams.

Natalja dažnai rengia vaikų kūrybos parodas, pati dirba kūrybinį darbą, dalyvauja įvairiuose projektuose, dirba vaikų dailės stovyklose.

 

 

 

Staselė Jakunskaitė – dailininkė baigė tapyba Vilniaus Dailės Akademijoje 2012m, taip pat studijavo Utrechto Menų Mokykloje, Olandijoje. Staselė yra aktyviai kurianti dailininkė, dalyvauja įvairiose parodose, tapo, kuria animaciją. Dailininkė dėsto tapybą, akademinį piešimą ir kompoziciją vyresnio amžiaus moksleiviams ir suaugusiems, dailę 8-12 m. vaikams. Taip pat nuo šių metų rudens vadovauja vaikų dailės- animacijos studijai. Animacija – kelias meno sritis aprėpianti raiškos priemonė. Todėl vaikai išmoksta ne tik animacijos pagrindų bet ir lipdo, konstruoja, mokosi kurti siužetinias istorijas, piešti personažus ir kadruotes. Staselė yra mėgstama mokinių, nes jaučia ir supranta kiekvieną.

00 01

 

 

Dailininkas Paulius Lizdenis

Save pristato taip: Mano vardas Paulius,  pusę metų gyvenau Edinburge, ten lankydamas muziejus  ir vieną iš žymiausių Europoje Edinburgo akademiją, susipažinau su dėstytoju, kuris padėjo man surasti artimiausią meno kryptį – grafiką. Baigiau VDA grafikos specialybę. Aktyviai dalyvauju bendrose parodose, bei atvykusių Lietuvos ar užsienio dailininkų workshopuose. Esu laimėjęs Olandijos universiteto konferencijose / konkursuose „What is real“ ir „how
should one live“.

Mėgstu pedagoginį darbą. Aš visada mėgau bendrauti su vaikais, pažinti juos, suprasti jų poreikius ir svajones.  Mėgstu mokyti vaikus, mielai su jais dalinuosi savo sukauptomis žiniomis. Mano tikslas išmokyti juos žvelgti į gyvenimą įvairiomis spalvomis, vaizduoti jį laisvai ir nevaržomai, išmokti įvairių dailės technikų.

Paulius

 

Dailininkė dizainerė Dževečkienė Ieva

Mokėsi M.K. Čiurlionio menų gimnazijoje.
2004 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė grafikos bakalaurą. Čia plačiau mokėsi fotografijos, grafinio dizaino. Diplominis darbas teatrinio plakato tema. 2006 m. VDA magistrantūros studijose apsigynė ir įgijo grafiko magistro diplomą.
Dailininkė yra surengusi dvi personalines parodas:
grafikos darbų paroda „Kūrybos keliu“ KDTC patalpose ir
plakatų paroda Vilniaus Jaunimo teatre;

Dalyvauja įvairios bendrose kūrybinėse parodose, bei konkursuose Lietuvoje bei užsienyje.

Dailininkė Ieva pati yra mama 3 vaikų: 6, 8 ir 12 metų amžiaus.
Augindama vaikus subrandino ir įgyvendino savo seną svajonę dirbti su gėlėmis. yra įkūrusi savo švenčių dekoravimo studiją, kurioje dirba iki šiol. Užsiima floristika, kuria įvairaus pobūdžio floristines kompozicijas pagal įvairią tematiką. Taip pat dirba grafinio dizaino srityje, kuria teatrinius bei socialinius plakatus, apipavidalina knygų viršelius, kuria logotipus, ekslibrisus. Dailininkė sako, kad mėgsta dirbti su vaikais, mokyti juos įvairių dailės technikų ir piešimo galimybių, mėgsta papasakoti ir parodyti jiems įvairiausių piešimo subtilybių, skatina kurti, įdėmiau stebėti aplinką, suvokti jos grožį. Kaskart stebi ir džiaugiasi vaikų atradimais piešinių pasaulyje. Ievai svarbu, kad jaunoji karta turėtų estetinį suvokimą, vertintų meną ir jo teikiamą naudą, kuri yra vienas svarbiausių žmonijos gyvavimo variklių.

ieva1

 

Justina Pakalnytė

Baigiau grafikos specialybę Vilniaus Dailės Akademijoje. Pati dirbu kūrybinį darbą: kuriu grafikos, akvarelės darbus ir komiksus. Parodose, dalyvavau: Vilniuje, Klaipėdoje, Palangoje, Zarasuose, Valencijoje, Bodio Lomnago miestuose. kuriu iliustracijas, užduotėles  įvairiems žurnalams, kurie skirti  vaikams, t. y. „Bitutė“, „Magnificat vaikams“. Esu iliustravusi ir keletą knygučių vaikams.

Keturis metus dirbau dizainere internetinių svetainių kūrimo įmonėje. Mėgstu ir dailės pedagogo darbą, jį dirbu jau šešis metus.

Kartu su vaikais piešiame ir tapome, mokau ir įvairių grafikos technikų, kuriame kvilingo kompozicijas, lankstome origamius, konstruojame popieriaus skulptūras. Mėgstu mokyti vaikus įvairių dailės paslapčių, aiškinti apie spalvos, linijos, kompozicijos svarbą piešinyje.

Planuoju, dar su savo mokiniais kurti  ir  komiksus, dalyvauti su jais parodose.

Justina P2

 

Rytis Valantinas

yra dailės pedagogas, grafikas, tapytojas. Rytis yra kuriantis ir parodose dalyvaujantis dailininkas. Savo mokytojo dėstytojo karjera pradėjo Vilniaus dailės akademijoje, dailės pedagogo darbą dirbo ir užsienyje, ir Lietuvoje. Yra įgijęs didelę patirtį dirbdamas su įvairaus amžiaus mokiniais. Labai mėgsta savo darbą. Mokant moksleivius ir suaugusius, naudoja savo metodika: didelį dėmesį skiria bendravimui, pajautimui, mokinio kūrybinio potencialo ir jo gebėjimų. Mokant tapybos, esmine dailės srities ypatybe jis laiko galimybę tyrinėti emocionaliąją, intuityviąją, plastines idėjos dalį, jos savybes.

Lanksti, įdomi, mokymo praktika padeda atsiskleisti jaunai individualybei, atrasti jo santykį su tikrove. Dailininkas su meile ir atsidavimu dirba su mokiniais, padeda kiekvienam rasti  būdą, kaip geriau mokytis piešimo, tapybos, kompozicijos ir kaip tai išreikšti.
Jūsų mokytojas laukia motyvuotų mokinių, norinčių išmokti piešti, tapyti, pažinti meno pasaulį.

Rytis Val

 

Dailininkė Rūta Venskutė

Rūta yra baigusi scenografijos studijas Vilniaus dailės akademijoje. Ji ne tik dirba su teatru, kinu ir reklama kaip scenografė, tačiau yra tapytoja, piešėja, o laisvalaikiu mėgsta fotografuoti, stebėti aplinką.

Rūta į vaiką žiūri kaip kūryboje savarankiškai sprendimus galintį priimti asmenį, tereikia tinkamo pastūmėjimo ir žinių, kad vaikas pieštų ir pasitikėtų savimi. Rūta teigia: Kūryba – tai pastoviai kintanti sąvoka, kas tai, konkrečiai niekas negali atsakyti.  Dirbdama, Rūta skatina savo mokinį (vaiką, moksleivį,  suaugusį) pasitikėti savo gebėjimais ir norėti juos lavinti.

Dailininkė aktyviai dalyvauja meninėje aplinkoje: workshop’uose, parodose, spektakliuose. Savo darbus pristatė parodose Prahoje, Balstogėje ir įvairiose Lietuvos miestuose.

Rūta dėsto akademinį piešimą, tapybą ir kompozicijos pagrindus vyresnio amžiaus moksleiviams ir suaugusiems, dailės užsiėmimus įvairaus amžiaus vaikams, lėlių teatro scenografijos užsiėmimus – lėlių kūrimas, istorijos išvystimas ir įgyvendinamas vizualiai.

„Pedagoginis darbas man suteikia džiaugsmo. Matau kaip atsiskleidžia mokinių individualus kūrybiškumas, pasitikėjimas savimi ir tobulėjimas“ – sako Rūta ir kviečia į savo užsiėmimus.

Rūta Venskutė

 

 

 

 

 

 

 

 

Dailės mokytojas Sergej Griazin

Sergej Griazin – architektas, dailininkas, dėstantis tapybą vaikams bei suaugusiems. Baigė Vilniaus Justino Vienožinskio Dailės mokyklą (tapyba); Vilniaus Dailės Akademiją (architektūra, bakalauro studijos); Vilniaus Gedimino technikos universitetą (architektūra, magistro studijos). Dirbdamas su vaikais, skatina juos fantazuoti, aktyviai stebėti ir pažinti aplinką, matyti jos grožį. Jaunieji dailininkai skatinami per kūrybą išreikšti mintis, patirtus įspūdžius, emocijas; mokomi analizuoti ir vertinti savo kūrinius, siekti jų darnos, išraiškingumo bei išbaigtumo.

Sergej Griazin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsienio kalbų mokytoja Dalia Jonytienė

Baigusi Vilniaus Universiteto Filologijos fakulteto vokiečių kalbos bakalauro bei visuotinės literatūros magistrantūros studijas. VU be vokiečių k. dar studijavo anglų, olandų bei italų kalbas. Pagal studentų mainų programą „Tempus“ vieną semestrą mokėsi Antverpeno universitete (Belgijoje), du mėnesius stažavosi Perudžios universitete užsieniečiams (Italijoje). Po studijų penkerius metus vadovavo Konrado Adenauerio fondo Vilniaus/Lietuvos biurui. Vienerius metus dirbo sekretore LR ambasados Vokietijoje Bonos skyriuje. Dar studijuodama trečiame kurse, dirbo vienoje Vilniaus mokyklų, atliko pedagoginę praktiką.

„Mokykloje turėjau puikią vokiečių kalbos mokytoją, kuri buvo mano auklėtoja ir įskiepijo meilę kitoms kalboms bei kultūroms. Vaikystėje turėjau daug laiško draugų, kuriems rašydavau angliškai bei vokiškai, siųsdavau atvirukus Šv. Kalėdų proga.  Su kai kuriais iš jų dar ir dabar palaikau ryšius, tik dažniausiai naudojuosi išmaniomis technologijomis“, pasakoja Dalia.

Dalios nuomone, geriausia užsienio kalbą išmoksite ne sėdėdami prie vadovėlių, o bendraudami, keliaudami.  Padeda ir dainų klausymasis, animacinių filmukų žiūrėjimas. Kuo anksčiau vaikai bus mokomi užsienio kalbos, tuo greičiau ją perpras. Mums, lietuviams, kaip mažai tautai yra labai svarbu mokėti kuo daugiau kalbų. Neužtenka mokėti tik anglų kalbą, kurią šiuolaikiniai vaikai ir taip greitai perpranta žaisdami įvairius video žaidimus, naudodamiesi socialiniais tinklais.

Dalia yra trijų vaikų mama: 7, 11 ir 14 metų amžiaus. „Augindama bei auklėdama savo vaikus, pati juos anksti išmokydama skaityti, padėdama ruošti pamokas, supratau, kad man labai patiktų mokyti užsienio kalbų ir kitus vaikus. Šiais metais, kartu su penktoke dukra Egle, kuri nuo darželio piešia šioje puikioje dailės studijoje, truputį mokausi prancūzų kalbos. Dviejų, o kartais ir trijų kalbų mokymasis padeda suvokti kitos kalbos struktūrą, nes galima palyginti. Visos kalbos yra susijusios, viena iš kitos skolinasi žodžius, posakius, gramatines konstrukcijas.

Šiuolaikiniai vaikai yra kitokie, jie nebenori daug rašyti ranka, nemoka naudotis popieriniais žodynais, neskaito knygų. Maniškiai mėgsta knygas, nes mato tėvus skaitančius. Bet kita vertus, užsienio kalbų mokymosi galimybės dabar yra beribės. O jauno žmogaus smegenys ypač imlios kalboms. Tik reikia vaikus nukreipti teisinga linkme, paskatinti juos mokytis. Man pati gražiausia yra italų kalba. Melodinga, nesudėtinga“, sako Dalia.

Dalia