Mokytojai


ŽimantėDailės studijos vadovė – dailininkė Žimantė Žindulienė.

Žimantė yra Estijos dailės akademijos ir Paryžiaus tarptautinio menų centro auklėtinė, Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narė, jau dvidešimt metu dirba ir  pedagoginį darbą. Dailininkės tikslas – supažindinti mokinius su Lietuvos ir pasaulio dailės ir architektūros palikimu, etninių vertybėmis. Žimantės pamokose vaikai tapo, piešia, kuria koliažus ir kt. Jie yra supažindinami su įvairiomis dailės technikomis, kompozicijos pradmenimis. Dailininkė lavina jų estetinį skonį, žadina vaizduotę ir fantaziją. Ugdo kantrybę, kruopštumą, užbaigiant ir eksponuojant kūrinį. Stiprina ugdytinių pasitikėjimą savo jėgomis. Čia vaikai išmoksta pajusti kūrybinės minties svarbą.

Žimantės auklėtiniai nuolat dalyvauja ir laimi įvairiose Vilniaus miesto ir respublikinėse parodose, konkursuose, dalyvavo eilėje parodų užsienyje (Latvija, Estija, Suomija, Ukraina). Dažnai yra rengia mokinių kūrybos parodas. Dailininkė Žimantė yra Respublikinio piešinių konkurso vaikams ir moksleiviams „Apšerkšniję mūsų žiemos“, kurį vykdė 5 metus , respublikinio vaikų ir moksleivių piešinių konkurso „Peizažas – rudens spalvos“ , kurį vykdė tris metus, nacionalinio vaikų ir moksleivių piešinių konkurso „Peizažas – Lietuvos spalvos“, kurį   vykdė du metus, idėjos autorė, organizatorė. Žimantė dirbo įvairiuose LRT ir vaikų bibliotekos „Saulutė“ projektuose. Kūrybiškai ir su meile dirba su vaikais įvairiose vaikų vasaros dienos stovyklose.

Pati dailininkė dirba kūrybinį darbą, dalyvauja parodose ir simpoziumuose Lietuvoje ir pasaulyje, yra surengusi personalinę parodą, yra pelniusi apdovanojimų.

2013 metais įkūrė menų studiją „Linksmos spalvos“, kurios tikslas kokybiškas, nuoširdus vaikų, paauglių, suaugusių meninis ugdymas.

 

 

 

 

 

 

Mokytojai:

 

Ieva Tarejeva – dailininkė yra aktyviai kurianti ir  dalyvaujanti parodose. Ieva yra baigusi bakalaurą Vilniaus dailės akademijoje, monumentalios tapybos ir scenografijos katedroje šiuo metu tęsia magistro studijas. Iki bakalauro studijų mokėsi vitražo, juvelyrikos, keramikos, akademinio piešimo bei tapybos, tad plataus spektro žiniomis noriai dalinasi su savo mokiniais. Asmeninė nuomonė: kūryboje abėcėlė yra tiek pat svarbi, kiek kūrybinis laisvumas ir estetinis pojūtis, tad šiuos dalykus reiktų mokiniui ugdyti lygiagrečiai. Dirbant su vaikais yra svarbu įsiklausyti į jų asmeninį poreikį ir teorines žinias tikslui pasiekti pateikti žaismingai. Svarbiausia yra išmokyti pasitikėti savimi ir sugebėti stebėti aplinką, nes visos žinios yra aplink mus. Ieva kviečia vaikučius ir moksleivius į savo pamokas.

Ieva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justina Pakalnytė

Baigiau grafikos specialybę Vilniaus Dailės Akademijoje. Pati dirbu kūrybinį darbą: kuriu grafikos, akvarelės darbus ir komiksus. Parodose, dalyvavau: Vilniuje, Klaipėdoje, Palangoje, Zarasuose, Valencijoje, Bodio Lomnago miestuose. kuriu iliustracijas, užduotėles  įvairiems žurnalams, kurie skirti  vaikams, t. y. „Bitutė“, „Magnificat vaikams“. Esu iliustravusi ir keletą knygučių vaikams.

Keturis metus dirbau dizainere internetinių svetainių kūrimo įmonėje. Mėgstu ir dailės pedagogo darbą, jį dirbu jau šešis metus.

Kartu su vaikais piešiame ir tapome, mokau ir įvairių grafikos technikų, kuriame kvilingo kompozicijas, lankstome origamius, konstruojame popieriaus skulptūras. Mėgstu mokyti vaikus įvairių dailės paslapčių, aiškinti apie spalvos, linijos, kompozicijos svarbą piešinyje.

Planuoju, dar su savo mokiniais kurti  ir  komiksus, dalyvauti su jais parodose.

Justina P2

 

Dailininkė Verdenė Monika Valkiūnatė

Užaugau Kretingoje, ten pat baigiau dailės mokyklą ir gimnaziją. Baigusi mokyklą įstojau į Vilniaus dailės akademiją, scenografijos specialybę. Ten studijuodama dalyvavau studentų mainuose dailės akademijoje Vienoje. Pabaigusi bakalauro studijas nusprendžiau tęsti kūrybinius tyrinėjimus magistro pakopoje Vilniaus dailės akademijoje, tą darau iki šiol.

Mėgstu rašyti, tapyti, piešti, fotografuoti, keliauti, mokyti ir mokytis, dalintis.

Manau, jog kiekvienas kūrinys nuveda toliau, nei prieš tai buvę, atveria duris į naujus nepažintus pasaulius ir taip suteikia erdvės augti. Kūrybą suprantu kaip dar vieną būdą kalbėti ir taip pat tikiu, jog kiekvienas gali jo išmokti, tereikia atrasti savyje tinkamą kalbos dažnį.

Turiu brolį (9m.) ir sesę (17m.), skatinau ir skatinu juos nebijoti baltų popieriaus lapų ir drąsiai naudoti priemones juos keičiant. Galiu drąsiai sakyti, jog mėgstu vaikus ir man patinka juos mokyti.

Nuo 2019 birželio esu kvalifikuota pedagogė (baigtos VU laipsnio nesuteikiančios dailės pedagogikos studijos).

Tarpuose tarp mokslo metų gyvenau Amsterdame, Berlyne, Vienoje. Manau, jog tarpkultūriškumas yra ne tik šiaip žavus bruožas, kuris praturtina kasdienybę ar praplečia pasaulėžiūrą, bet ir suteikia unikalią galimybę savo paties identitetui suvokti.

Aktyviai dalyvauju parodose Lietuvoje ir užsienyje, kuriu spektaklius, publikuoju savo rašytinę kūrybą kultūriniuose leidiniuose.

Verdene 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raminta Blaževičiūtė

dailininkė, Vilniaus dailės akademijoje baigė tapybos bakalauro bei magistro studijas. Vilniaus dailės akademije įkurtoje (ADDAM) Atvirojoje dailės, dizaino ir architektūros mokykloje išklausė meno terapijos kursus ir įgijo meno terapeutės kvalifikaciją.

Taip pat menininkė priklauso Lietuvos dailininkų sąjungai. Šiuo metu  Ramintos kūrybą atstovauja The Rooster gallery, kuri jos kūrybą pristato Lietuvoje bei užsienyje. Raminta aktyviai dalyvauja parodose, konkursuose.

Menininkė tapo, piešia, kuria animacinius filmus, aktyviai dalyvauja parodose, konkursuose, 2019 m. surengė personalinė parodą.

Darbas su vaikais Ramintą labai džiugina ir įkvepia. Dailininkė myli darbą su vaikais., nuoširdžiai moko dailės paslapčių. Per dailės, piešimo ir tapybos pamokas ji vaikus moko kolorito, kompozicijos subtilybių, padeda per piešinį išreikšti norimą temą. Padeda vaikams laisviau,  kūrybiškiau kurti savo piešinius,  paveikslus. Per dailę ji siekia atskleisti vaikų turtingą vidinį pasaulį, jų savitumą, skatina juos fantazuoti ir drąsiai kurti. Pedagoginio darbo patirtis – 3 metai.

RAMINTA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normantė Naruševičienė – dailininkė, keramikė, mokėsi Vilniaus dailės akademijoje, baigė keramikos bakalauro bei magistro studijas, yra įgijusi pedagoginę kvalifikaciją. Dailininkė pati daug kuria keramikos kūrinių. Normantė  virš 15 metų dirba su įvairaus amžiaus vaikais, mėgsta mokyti vaikus keramikos paslapčių. Ji kviečia į keramikos pamokas vaikučius ir 6 -12 metų moksleivius. Užsiėmimuose su dailininke mokiniai  miklina rankutes, lavina erdvinį pajutimą, išbando įvairias keramikos lipdymo technikas, lipdo pritaikomus ir abstrakčius darbelius. O išdegtus darbelius dažo, glazūruoja, ar lakuoja. Normantė su nekantrumu laukia Jūsų savo keramikos pamokose!

Normantė foto