Mokytojai


Žimantė

Dailės studijos vadovė – dailininkė Žimantė Žindulienė.

Žimantė yra Estijos dailės akademijos ir Paryžiaus tarptautinio menų centro auklėtinė, Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narė, jau dvidešimt metu dirba ir  pedagoginį darbą. Dailininkės tikslas – supažindinti mokinius su Lietuvos ir pasaulio dailės ir architektūros palikimu, etninių vertybėmis. Žimantės pamokose vaikai tapo, piešia, kuria koliažus ir kt. Jie yra supažindinami su įvairiomis dailės technikomis, kompozicijos pradmenimis. Dailininkė lavina jų estetinį skonį, žadina vaizduotę ir fantaziją. Ugdo kantrybę, kruopštumą, užbaigiant ir eksponuojant kūrinį. Stiprina ugdytinių pasitikėjimą savo jėgomis. Čia vaikai išmoksta pajusti kūrybinės minties svarbą.

Žimantės auklėtiniai nuolat dalyvauja ir laimi įvairiose Vilniaus miesto ir respublikinėse parodose, konkursuose, dalyvavo eilėje parodų užsienyje (Latvija, Estija, Suomija, Ukraina). Dažnai yra rengia mokinių kūrybos parodas. Dailininkė Žimantė yra Respublikinio piešinių konkurso vaikams ir moksleiviams „Apšerkšniję mūsų žiemos“, kurį vykdė 5 metus , respublikinio vaikų ir moksleivių piešinių konkurso „Peizažas – rudens spalvos“ , kurį vykdė tris metus, nacionalinio vaikų ir moksleivių piešinių konkurso „Peizažas – Lietuvos spalvos“, kurį vykdė du metus, idėjos autorė, organizatorė. Žimantė dirbo įvairiuose LRT ir vaikų bibliotekos „Saulutė“ projektuose. Kūrybiškai ir su meile dirba su vaikais įvairiose vaikų vasaros dienos stovyklose.

Pati dailininkė dirba kūrybinį darbą, dalyvauja parodose ir simpoziumuose Lietuvoje ir pasaulyje, yra surengusi personalinę parodą, yra pelniusi apdovanojimų.

2013 metais įkūrė menų studiją „Linksmos spalvos“, kurios tikslas kokybiškas, nuoširdus vaikų, paauglių, suaugusių meninis ugdymas.

.

Eglė

Eglė Gudonytė – tarpdisciplininio meno kūrėja dirbanti su įvairia medija, kuravimo ir švietimo projektuose. Eglė dirbo Socialiniuose meno projektuose ir dabar yra Kūrybinių jungčių asociacijos kurianti praktikė, kur taikydama savo braižą dirba kartu su vaikais ir suaugusiais ties kritiniu mąstymu ir dėmesį telkia į kūrybišką, dizaino mąstymo metodais paremtą procesą.

Eglė baigusi Vilniaus dailės akademijoje skulptūros magistą. Studijose išmoko matyti visumą ir, kaip svarbu gyvenime yra bendraminčiai.

,,Švietimas – tai dalijimasis gerąja praktika ir noras kiekvienai asmenybei padėti atrasti savo stipriąsias puses, išgryninti asmeninį braižą ir, kad procesas teiktų džiaugsmą.”

.

.

.

.

.

.

Ekvilina Milaševičiūtė – menininkė, baigusi Medijos meno magistro studijas Vilniaus Dailės Akademijoje. Studijose išmoko, kad svarbiausia gera idėja – ją atlikti galime bet kuria technika!

Dailės mokytoja skatina vaikus dailės raiškos ir kūrybos dėka pažinti pasaulį ir  puoselėti kūrybinį mąstymą vaizdais.

“Nieko nėra kūrybiškesnio nei tyras vaiko noras savo idėjas išreikšti popieriuje”.