SKELBTAS ANTRASIS NACIONALINIS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS „PEIZAŽAS – LIETUVOS SPALVOS“ pratęstas iki 2020 spalio12 d.


SKELBTAS ANTRASIS NACIONALINIS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS „PEIZAŽAS – LIETUVOS SPALVOS“ pratęstas iki 2020 spalio 12 d.

Dėl netikėtų pandemijos pasekmių  mūsų menų studija „Linksmos spalvos“ veiklai, vykdytas konkursas nebuvo įvykdytas 2020 pavasarį. Konkursas pratęsiamas,  konkurso rezultatai  bus paskelbti 2020 m. lapkričio – gruodžio mėnesį.

Menų studija „Linksmos spalvos“ skelbto ANTROJO NACIONALINIO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „PEIZAŽAS – LIETUVOS SPALVOS“ vykdymas:

nuo 2019 m. spalio mėn.7 d. iki 2020 m. spalio12 d.

Komisijos darbas lapkričio pirmą savaitę.

Rezultatai skelbiami 2020 m. lapkričio mėn.-gruodžio mėn.

Kviečiame dar prisijungti ir dalyvauti, kas nespėjo sudalyvauti, laukiame  dar piešinių ik spalio 12 d.

Trys konkurso temos:
1. Pavasario peizažas Lietuvoje.
2. Rudens peizažas Lietuvoje.
3. Architektūros Lietuvoje vaizdavimas.

 

Visos konkurso sąlygos skeltos mūsų svetainėje jau buvo skelbtos mūsų NAUJIENOSE 2019-10-07

Konkurso sąlygų pakartojimas:

Menų studija „Linksmos spalvos“ organizuoja ANTRĄJĮ NACIONALINĮ VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSĄ „PEIZAŽAS – LIETUVOS SPALVOS“

Konkursas vykdomas nuo 2019 m. spalio mėn.7 d. iki 2020 m. spalio mėn.12 d.
Kviečiame vaikus ir moksleivius aktyviai dalyvauti.
Šis piešinių konkursas skirtas Lietuvos ir užsienyje gyvenantiems Lietuvių vaikams (5-6 m.) ir moksleiviams (7-19 metų).
Amžiaus grupės: 5 – 6 m. 7 – 8 m., 9 – 10 m., 11 – 12 m., 13 – 19 m.

Vertinimo kriterijai:
Vertinant bus atsižvelgiama į kūrybiškumą, originalumą, įdomų, savitą temos pateikimą. Vertinama bus dailės technikų raiškos galimybė vaizduojant miesto, kaimo ir kt. peizažus. Piešiniai bus vertinami atskirai pagal tris skelbtas temas.
Dėmesio!!! Sulamdyti, perlenkti per pusę, ar per vėlai pristatyti vaikų piešiniai nebus vertinami.
Formatas galimas tik: A2, A3 piešimo lapai.
Technikos: darbai gali būti atlikti guašo, akrilo, akvarelės, koliažo, aplikacijos, įvairiomis grafikos bei piešimo technikomis ir kt.
Trys temos:
1. Pavasario peizažas Lietuvoje.
2. Rudens peizažas Lietuvoje.
3. Architektūros Lietuvoje vaizdavimas.
Piešinio kitoje pusėje būtina nurodyti kuriai temai priskiriamas piešinys.
Konkurso tikslai ir uždaviniai:
Pagrindinis tikslas – supažindinti dalyviu su peizažo žanru. Kiti tikslai: vaikų ir moksleivių užimtumas, skatinti vaikus mažiau leisti laiko prie kompiuterių ar išmaniųjų telefonų, skatinti domėtis ir daugiau laiko praleisti piešiant, vaizduojant, fantazuojant, stebint gamtą, domėtis ir įvairiais menais, bei dailės žanrais. Surasti daugiau laiko praleisti gamtoje: miške, laukuose, prie įdomesnių ar įžymesnių Lietuvos architektūros pastatų, objektų. Skatiname stebėti metų laikų skirtumą miške, laukose, sodybose, miestuose ir miesteliuose.
Lavinti vaikų ir moksleivių meninius gebėjimus, plėsti akiratį, papildyti moksleivių Lietuvos meno istorijos žinių bagažą, skatinti domėtis apie dailininkų, kuriančių peizažus, kūrybą, susipažinti su žymiausių pasaulio dailininkų kūrybą, stiliais. Suteikti vaikams ir jaunimui dar vieną progą išreikšti savo įspūdžius piešiant, liejant akvarelę, tapant ar kuriant koliažus, kt.
Konkurso organizavimo tvarka:
1. Piešinių konkursas vykdomas nuo 2019 m. spalio mėn. 7 d. iki 2020 m. spalio mėn. 12 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data).
2. Kiekvienas dalyvis gali atsiųsti ne daugiau kaip tris darbus (po vieną skirtingomis konkurso temomis)
Kitoje piešinio pusėje pateikiama informacija apie piešinio autorių. Informaciją pateikti pagal pavyzdį (žemiau pateikta pavyzdinė lentelė užpildoma spausdintinėmis raidėmis, iškerpama ir priklijuojama kitoje piešinio pusėje, apatiniame dešiniajame kampe; lentelės matmenys apytiksliai (nebūtinai reikalaujame tiksliai pagal cm) 18 cm x 5 cm.

Lentelėje įvardinkite:
Vardas pavardė ir  amžius (pilni metai, įrašyti kiek dalyviui yra pilnų metų, būtina sąlyga, kitu atveju piešinys nevertinamas);
Piešinio pavadinimas ir technika, kuria atliktas piešinys;
Mokytojo vardas ir pavardė;
Mokykla, darželis, miestas, rajonas;
Kontaktai: elektroninis paštas ir telefonas (būtini).

Piešinius gali pristatyti darželiai, mokyklos ir patys vaikai ar jų tėvai asmeniškai.
Mokyklos ir darželiai vykdo atranką ir siunčia ne daugiau 60 piešinių kiekvienoje amžiaus kategorijoje.
Būtina sąlyga, kad mokyklos, darželiai el. paštu: konkursas.daile@gmail.com, atsiųstų dalyvių sąrašą, kur būtų nurodytos vaikų ir juos ruošusių pedagogų pavardės, vardai, vaikų amžius ir piešinių pavadinimai. Jei siunčia ne tėvai, o mokymo įstaiga, reikalavimas turėti tėvų sutikimą, kad piešinys siunčiamas į konkursą. Kad yra tėvų sutikimas, galima parašyti ant piešinio, ar pažymėti sąraše. Kad tėvų sutikimas yra, sutikimų originalai mums nebūtini, už tai atsako įstaigos, kurios siunčia piešinius į konkursą.

El. paštu atsiųstas sąrašas privalomas, be sąrašo piešiniai nevertinami.
Vaikų piešinių pristatymo data – iki š. m. kovo 12 d. (imtinai).

Darbai atnešami arba siunčiami adresu:
Menų studija „Linksmos spalvos“
Laisvės pr. 123, Vilnius LT – 06118,

Arba:

VšĮ „Linksmos spalvos“

Architektų g.198-25, LT-04213, Vilnius ,

Abu adresai geri. Atnešti nėra galimybės, pristatymas tik Lietuvos paštu. (arba kitaip, jei asmeniškai susitarsite, paskambinus: +370 614 52659- Žimantė, Natalja)

Piešiniai atsiųsti į konkursą yra negražinami. Organizatoriai pasilieka teisę naudoti piešinių nuotraukas leidiniams, kalendoriui ir kt., eksponuoti juos parodose Lietuvoje ir užsienyje.
Vertinimas ir apdovanojimai:
Komisiją sudaro: keturi profesionalūs dailininkai, dailės akademijos dėstytojas, dailės mokytojas – metodininkas, dailės mokytojas, dailininkai pedagogai, LDS nariai.

Pagrindiniai vertinimo kriterijai – darbo temos originalumas ir kūrybiškumas, žanro supratimas, meniškumas.
Darbai nevertinami:
1. Jeigu nesilaikoma darbų atlikimo ir įforminimo taisyklių (konkursui siunčiamų darbų negalima paspartuoti, tik jei piešimo plonas lapas, galima paklijuoti antrą lapą iš apačios, kad sutvirtinti).
2. Darbai aiškiai neatitinka konkurso tematikos.
3. Jei nėra atsiųstas el. paštu dalyvių sąrašas, kur būtų nurodytos vaikų ir juos ruošusių pedagogų pavardės, vardai, vaikų amžius (kiek vaikui yra pilnų metų, o ne gimimo data) ir piešinių pavadinimai.

Apdovanojimui atrenkami trys geriausių darbų autoriai kiekvienoje amžiaus grupėje pagal temas, jų (ir jų mokytojų) pavardės skelbiamos:
Menų studijos „Linksmos spalvos“ puslapyje www.linksmosspalvos.lt puslapyje NAUJIENOJE ir menų studijos FB: https://www.facebook.com/linksmosspalvos.lt/

instagram https://www.instagram.com/linksmosspalvos/

Konkurso rezultatai skelbiami iki 2020 m. kovo mėn. 31 d. mūsų Fb ir mūsų studijos svetainėje, naujienų skyrelyje.
Apdovanojimų data :
Apdovanojimų konkretus laikas ir vieta bus paskelbti atskirai arba diplomai bus išsiųsti į ugdymo įstaigas.
Konkurso laureatų darbai ir kiti komisijos atrinkti gražiausi piešiniai bus eksponuojami parodose. Apie tai skelbsime pasibaigus konkursui.

Konkurso rėmėjai:
UAB Architektūros laboratorija;
UAB Arifmeta;
Jurgio Vroblevičiaus dizaino studija;

Lentelę priklijuokite ją kitoje piešinio pusėje.
Kitoje piešinio pusėje pateikiama informacija apie piešinio autorių pagal pavyzdį (žemiau pateikta pavyzdinė lentelė užpildoma spausdintinėmis raidėmis, iškerpama ir priklijuojama kitoje piešinio pusėje, apatiniame dešiniajame kampe kitoje piešinio pusėje; lentelės matmenys apytiksliai 11 cm x 7 cm. (nepamirškite nurodyti pilnų dalyvio metų – amžiaus)

Lentelės pavyzdys:

Vardas pavardė, pilni dalyvio metai (kiek pilnų metų yra autoriui )
Piešinio pavadinimas
Mokykla, darželis/ nepildyti , jei siunčiate asmeniškai
Mokytojos vardas ir pavardė
Miestas, rajonas
Kontaktai: elektroninis paštas ir telefonas